Η Πέμπτη καθορίστηκε ως ημέρα καλοκαιρινής εφημερίας για τα σχολεία της Δ/νσης μας

      Οι Αποφάσεις Αναγγελίας και Ανανέωσης  αδειών διδασκαλίας σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών δεν θα αποστέλλονται πλέον ηλεκτρονικά στους ενδιαφερόμενους, αλλά θα τις παραλαμβάνουν μέσω της ιστοσελίδας μας, ακολουθώντας τον σύνδεσμο "ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ"  στο δεξί μέρος της σελίδας.