Η εξυπηρέτηση του κοινού εξακολουθεί να γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού.

Για την είσοδό σας στα γραφεία της Δ.Δ.Ε. Δ΄ Αθήνας, η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική.

Η Πέμπτη καθορίστηκε ως ημέρα καλοκαιρινής εφημερίας για τα σχολεία της Δ/νσης μας

      Οι Αποφάσεις Αναγγελίας και Ανανέωσης  αδειών διδασκαλίας σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών δεν θα αποστέλλονται πλέον ηλεκτρονικά στους ενδιαφερόμενους, αλλά θα τις παραλαμβάνουν μέσω της ιστοσελίδας μας, ακολουθώντας τον σύνδεσμο "ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ"  στο δεξί μέρος της σελίδας.