Η εξυπηρέτηση του κοινού εξακολουθεί να γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού.

Για την είσοδό σας στα γραφεία της Δ.Δ.Ε. Δ΄ Αθήνας, η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική.

Η Πέμπτη καθορίστηκε ως ημέρα καλοκαιρινής εφημερίας για τα σχολεία της Δ/νσης μας