Άδειες

    Αναλυτικά όλες οι ΑΔΕΙΕΣ των εκπαιδευτικών

   -Για τις Άδειες-Πατήστε ΕΔΩ

   -Για το ΦΕΚ των αδειών, πατήστε ΕΔΩ

   -Για τις Άδειες στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού- Πατήστε ΕΔΩ

  -Για χορήγηση κανονικής και αναρρωτικής άδειας σε νεοδιόριστο/η εκπαιδευτικό.Πατήστε ΕΔΩ

  -Για την ειδική άδεια προστασίας μητρότητας, πατήστε ΕΔΩ