Άδειες

  Αναλυτικά όλες οι ΑΔΕΙΕΣ των εκπαιδευτικών

 

  -Διευκρινίσεις επί διατάξεων για τη χορήγηση αδειών ΕΔΩ

  -Για τις Άδειες μονίμων, πατήστε  ΕΔΩ

 - Για τις άδειες των αναπληρωτών, πατήστε ΕΔΩ

 - Για Υποδείγματα αιτήσεων αδειών αναπληρωτών, πατήστε ΕΔΩ

 - Για Υποδείγματα αποφάσεων αδειών αναπληρωτών, πατήστε ΕΔΩ

  -Για τις Άδειες στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού- Πατήστε ΕΔΩ

  -Για χορήγηση κανονικής και αναρρωτικής άδειας σε νεοδιόριστο/η εκπαιδευτικό.Πατήστε ΕΔΩ

  -Για την ειδική άδεια προστασίας μητρότητας, πατήστε ΕΔΩ