ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΧΟΡΉΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΛΟΓΩ covid 19

Για τη χορήγηση των αδειών λόγω  covid 19 και την ένταξη υπαλλήλων στις ευπαθείς ομάδες, ισχύουν οι παρακάτω υπουργικές αποφάσεις, οι οποίες έχουν κοινοποιηθεί σε όλα τα σχολεία περιοχής αρμοδιότητάς ΔΔΕ Δ΄ Αθήνας:

  • ΔΙΔΑΔ/Φ.69/108/οικ.7874/12-3-2020
  • ΔΙΔΑΔ/Φ.69/109/οικ.8000/16-3-2020
  • ΔΙΔΑΔ/Φ.69/110/οικ.8189/20-3-2020
  • ΔΙΔΑΔ/Φ.69/111/οικ.8196/23-3-2020
  • ΔΙΔΑΔ/Φ.69//113/9246/29-4-2020
  • 51887/E3/6-5-2020
  • ΦΕΚ 1800/Τ. Β΄/11-5-2020

Η χορήγηση των παραπάνω αδειών ισχύει και για τους αναπληρωτές εκπ/κούς.

Ο Διευθυντής της σχολικής Μονάδας είναι αρμόδιος για την χορήγηση των αδειών αυτών.

 Τμήμα Γ΄ Προσωπικού