Οδηγίες-Δικαιολογητικά

Αίτηση για αναγνώριση προϋπηρεσίας

Αίτηση για συνάφεια Μεταπτυχιακού

Υπεύθυνη Δήλωση 1

Υπεύθυνη Δήλωση 2


Για τις τοποθετήσεις , πατήστε ΕΔΩ

Για τις εγκυκλίους, πατήστε ΕΔΩ

   ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι αναπληρωτές που έχουν τοποθετηθεί σε εσπερινό σχολείο, θα αναλάβουν υπηρεσία στη Διεύθυνση (ΔΔΕ Δ Αθήνας).