Πρόσκληση- Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων, ΕΔΩ

ΦΕΚ  τεύχος Β αρ. 4753 ΥΑ ΕΔΕΜ,  ΕΔΩ 

Πίνακες ΕΔΕΜ, ΕΔΩ

Πίνακες Εκπαιδ. ΕΔΕΜ Δ Αθήνας, ΕΔΩ

 ΠΡΟΣΟΧΗ: οι αιτήσεις από Τρίτη 11-10-2022 έως και Δευτέρα 17-10-2022