Για οδηγίες, δικαιολογητικά, πατήστε ΕΔΩ

 Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από την Τρίτη 10 έως και την Τετάρτη 11 Ιανουαρίου 2023, απευθείας στην σχολική μονάδα πρόσληψής τους. Εάν τοποθετούνται σε περισσότερες από μία σχολικές μονάδες, η ανάληψη υπηρεσίας λαμβάνει χώρα στη σχολική μονάδα όπου θα παρέχονται οι περισσότερες ώρες διδασκαλίας.

 Στη διεύθυνση www.minedu.gov.gr/anaplirotes έχουν αναρτηθεί πληροφορίες και διευκρινίσεις επί της διαδικασίας ανάληψης υπηρεσίας και σύναψης ψηφιακής σύμβασης.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι αναπληρωτές πρέπει να μεταφορτώσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στον σύνδεσμο    https://datheapp.sites.sch.gr/apps/anaplirotes/index.html ,ο οποίος θα ανοίξει την Πέμπτη 12/1/2023 και θα κλείσει την Κυριακή 15/1/2023.

 

Υ.Α. ΕΕΠ ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ: 1289/Ε4/9-1-2023

Υ.Α. ΕΕΠ ΕΑΕ: 1254/Ε4/9-1-2023

Υ.Α. ΜΝΑΕ: 1456/Ε1/9-1-2023

Υ.Α. ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ: 1336/Ε1/9-1-2023

Υ.Α. ΖΕΠ: 1457/Ε1/9-1-2023