Η υποβoλή αίτησης θα γίνει μέσω της διαδικτυακής πύλης του ΟΠΣΥΔ (https://opsyd.sch.gr/) για πρόσληψη ως αναπληρωτές για το διδακτικό έτος 2022-2023 από την Παρασκευή 17 έως και την Πέμπτη 23 Μαρτίου 2023.

Η πρόσκληση - διαδικασία υποβολής αίτησης: ΕΔΩ