Προσλήψεις Γενικής ΔΕ, ΕΔΩ

Προσλήψεις ΕΑΕ ΔΕ, ΕΔΩ

 Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία

από την Τρίτη 28 έως και την Τετάρτη 29 Μαρτίου 2023,

πλην των προσλαμβανομένων στο Μεταλυκειακό έτος - Τάξη μαθητείας οι οποίοι θα ενημερωθούν για την προθεσμία ανάληψης υπηρεσίας μετά την υπογραφή της σχετικής υπουργικής απόφασης.

Επί της διαδικασίας τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες (για τις περιπτώσεις που απαιτείται) και ανάληψης υπηρεσίας, οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να ανατρέξουν στην διεύθυνση www.minedu.gov.gr/anaplirotes όπου έχουν αναρτηθεί οι απαραίτητες πληροφορίες και διευκρινίσεις.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν θα αναρτηθούν οι τοποθετήσεις, θα ακολουθήσουν οδηγίες για περαιτέρω ενέργειες (απαραίτητα δικαιολογητικά και μεταφόρτωση αυτών) στην  ιστοσελίδα της  ΔΙΔΕ Δ’ Αθήνας.