1) Ενημερώνουμε ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία καταχώρισης στοιχείων στον ΟΠΣΥΔ

2) Σε περίπτωση σφάλματος το οποίο δεν οφείλεται στην Υπηρεσία  θα ενημερωθείτε σχετικά μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος.

3) Εφεξής, παρακαλούμε στο e-mail  σας να αναγράφετε το ΑΦΜ σας, προς διευκόλυνση της Υπηρεσίας (Δεν αφορά τα e-mail τα οποία έχουμε παραλάβει έως 24/5/23 και ώρα 13.05 μ.μ.)

Από το Τμ. Γ' Προσωπικού