Για τα δικαιολογητικά διορισμού εκπαιδευτικών, τις αιτήσεις και τις υπεύθυνες δηλώσεις , πατήστε ΕΔΩ

Για την αίτηση και τα δικαιολογητικά μισθοδοσίας εκπαιδευτικών, πατήστε ΕΔΩ

Ενημέρωση σχετικά με μεταθέσεις νεοδιόριστων ΕΔΩ

 Μετά τη δημοσίευση της απόφασης διορισμών στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η ημερομηνία και η ώρα της ορκωμοσίας θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα μας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Προκειμένου να επιταχυνθούν οι διαδικασίες πρόσληψης, παρακαλούμε να έχετε την ημέρα της ορκωμοσίας ΟΛΑ τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Σημειώνεται ότι τα δικαιολογητικά που αφορούν τη μισθοδοσία πρέπει να κατατεθούν συνημμένα στην αίτηση μισθοδοσίας ΟΛΑ ΜΑΖΙ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΜΗΜΑΤΙΚΑ. Σε περίπτωση που δεν τα έχετε συγκεντρώσει την ημέρα της ορκωμοσίας, μπορείτε να τα προσκομίσετε το επόμενο διάστημα.