Για τις οδηγίες, πατήστε ΕΔΩ

Για αίτηση χορήγησης άδειας διδασκαλίας, πατήστε ΕΔΩ

Για την αίτηση ανανέωσης άδειας διδασκαλίας, πατήστε ΕΔΩ

Για τις Υπεύθυνες Δηλώσεις, πατήστε ΕΔΩ

Για το ΦΕΚ, πατήστε ΕΔΩ