Ο πίνακας Εξεταστικών Κέντρων Κ.Π.Γ, ΕΔΩ

Το ωρολόγιο πρόγραμμα των εξετάσεων του Κ.Π.Γ., ΕΔΩ