Από  21/11/2022 έως  25/11/2022 θα υποβάλλονται ενστάσεις και θα μπορεί  να γίνει διόρθωση των  ηλεκτρονικών  αιτήσεων.

 

 1. Από περιοχή σε περιοχή

2.  ΣΜΕΑΕ

3. ΚΕΔΑΣΥ

4. Με εξειδίκευση στην Ελληνική νοηματική γλώσσα και Braille