Από  21/11/2022 έως  25/11/2022 θα υποβάλλονται ενστάσεις και θα μπορεί να γίνει διόρθωση των  ηλεκτρονικών  αιτήσεων.

Πίνακας  μορίων  Μελών  ΕΕΠ-ΕΒΠ