Προσωρινός πίνακας αιτήσεων βελτίωσης η' οριστικής τοποθέτηση ΕΔΩ

Προσωρινός πίνακας αιτήσεων βελτίωσης Ειδικής Αγωγής, ΕΔΩ

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΕΩΝ ΑΠΌ 7/3/2023 ΕΩΣ ΚΑΙ 17/3/2023