Για την εγκύκλιο: ΕΔΩ

Για την αίτηση: ΕΔΩ

Για το ΦΕΚ με την ΚΥΑ: ΕΔΩ

 

  Αίτηση με τα απαραίτητα  δικαιολογητικά από την Τετάρτη 30 Νοεμβρίου έως και την Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου 2022.