Για το Δελτίο Τύπου (εξετ. κέντρα-πρόγραμμα), ΕΔΩ

Για διευκρινίσεις, ΕΔΩ