Πρόγραμμα Πανελλαδικών εξετάσεων , ΕΔΩ

Εξεταστικά  κέντρα ειδικών μαθημάτων 2024, ΕΔΩ

Εξεταστικά  κέντρα για το ειδικό μάθημα των Αγγλικών-2024, ΕΔΩ

Εξεταστικά  κέντρα Μουσικών Μαθημάτων- 2024, ΕΔΩ