Παραθέτουμε τους πίνακες δεκτών και μη δεκτών υποψηφιοτήτων για την υπ' αριθμ. 1868/10-02-2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσης Υπεύθυνου Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού της Δ.Δ.Ε. Δ' Αθήνας κατά το σχολικό έτος 2021-2022.

Για τους πίνακες, πατήστε ΕΔΩ

 

Δικαίωμα ένστασης μέχρι Τρίτη 08/03/2022 και ώρα 14:00.