Η αίτηση συνοδευόμενη από τα αναγκαία δικαιολογητικά θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά από τις 9 Δεκεμβρίου 2022 μέχρι τις 28 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 16:00

Για την προκήρυξη: ΕΔΩ

Υπεύθυνη δήλωση: ΕΔΩ

Κατάλογος Σχολείων Δ.Δ.Ε.  Δ'  Αθήνας (Ανακονοποίηση στο ορθό):  ΕΔΩ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο σύνδεσμος για την πλατφόρμα: https://schooldirectors.minedu.gov.gr/