Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε ΕΔΩ

Οι αιτήσεις παραίτησης των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης υποβάλλονται στις οικείες Δ/νσεις Εκπαίδευσης

από την Τρίτη 1-2-2022 έως και την Παρασκευή 11-2-2022

Όλα τα έντυπα συνταξιοδότησης (δικαιολογητικά, αιτηση παραίτησης κ.α) θα τα βρείτε δεξιά στην αρχική σελίδα της ιστοσελίδας μας στο πεδίο "Έντυπα Συνταξιοδότησης"