Σας ενημερώνουμε ότι οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι μετατέθηκαν στη ΔΔΕ Δ΄ Αθήνας θα παρουσιαστούν την Παρασκευή 29/6/2018 στη Λ. Συγγρού 165, 4ος όροφος, Γραφείο 404, από 9:00 έως 11:00 για ανάληψη υπηρεσίας.