Υπερωρίες Εκπαιδευτικών

 

Ενέργειες πριν την ανάθεση Υπερωριακής απασχόλησης: ΕΔΩ                                                                                                       

   

Δικαιολογητικά για την μηνιαία αποζημίωση των υπερωριών: ΕΔΩ