Αμοιβές Υπερωριών

 

Οδηγίες για τις υπερωρίες: ΕΔΩ

Υποδείγματα για τις υπερωρίες  (αίτημα έγκρισης υπερωριών - βεβαίωση παραγματοποίησης υπερωριών - διαβιβαστικό, πρακτικά ανάθεσης υπερωριών κλπ) ΕΔΩ