Δικαιολογητικά χορήγησης επιδομάτων

 

 

Επιδόματα:

1. Οικογενειακό επίδομα: Δικαιούχοι - δικαιολογητικά:  ΕΔΩ     

2. Επίδομα ακουστικών βαρηκοΐας:  α) Για τα δικαιολογητικά: ΕΔΩ 

                                                               β) Έντυπα: ΕΔΩ 

 3. Επίδομα απομακρυσμένων - παραμεθορίων περιοχών ν. 4354/2015:  ΕΔΩ