Υπενθυμίζεται ότι τα σεμινάρια Σχολικής Διαμεσολάβησης με τίτλο: «Επιλύοντας τις συγκρούσεις μέσω της σχολικής διαμεσολάβησης»,συνεχίζονται με τη5η συνάντηση, την Παρασκευή 17/2/ 2017,17:00 -20.00,  στο 3ο Γ/σιο Αλίμου.