ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:

Προκειμένου η Υπηρεσία μας να προχωρήσει στην τοποθέτηση νέου Υπευθύνου στην κενωθείσα θέση του Ε.Κ.Φ.Ε. Νέας Σμύρνης, καλούνται οι λοιποί υποψήφιοι που είναι στον  πίνακα να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη συγκεκριμένη θέση, εγγράφως, έως την Παρασκευή  6/9/2019 και μέχρι τις 10:00π.μ.