1.        Δράσεις  Συμβουλευτικής-ΣΕΠ βιωματικού  χαρακτήρα στο 3ο & 13ο Δημοτικό Ν. Σμύρνης με θέμα τη  διευκόλυνση της μετάβασης από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο στις 04/05 & 06/04/2016.
  2.               Δράσεις Συμβουλευτικής-ΣΕΠ βιωματικού  χαρακτήρα στο 4ο ΓΕΛ Ν. Σμύρνης με θέμα τη διαχείριση  του άγχους των πανελληνίων εξετάσεων στις 04/05 & 06/2016. Οι δράσεις θα επαναληφθούν την επόμενη εβδομάδα.