Για την Προκήρυξη., πατήστε ΕΔΩ

 

  Οι αιτήσεις - δηλώσεις για τη συμμετοχή στην εν λόγω διαδικασία επιλογής υποβάλλονται ηλεκτρονικά,

από 19 - 4-2022 έως 9 - 5-2022 και ώρα 23:59.