Η τροποποιημένη Προκήρυξη, ΕΔΩ

Η αρχική προκήρυξη, ΕΔΩ

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 08:00 έως την
Δευτέρα 09 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 16:00.