Παρακαλούμε οι εκπαιδευτικοί που είναι  λειτουργικά υπεράριθμοι (που πλεονάζουν 12 και πλέον ώρες), στη Διάθεση ΠΥΣΔΕ, επιθυμούντες απόσπαση εντός ΠΥΣΔΕ, αποσπασμένοι από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ να παρακολουθούν  την Ιστοσελίδα της Δ.Δ.Ε. Δ΄ Αθήνας, για πιθανή πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για τοποθετήσεις σε Λειτουργικά Κενά, στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.

Από το γραφείο ΠΥΣΔΕ Δ΄ Αθήνας