Διαβιβαστικό για δηλώσεις σχολείων οργαν. υπεράριθμων εκπαιδευτικών, ΕΔΩ

Πίνακας οργαν. κενών-πλεονασμάτων, ΕΔΩ

Πίνακας οργανικών κενών με εργαστήρια δεξιοτήτων, ΕΔΩ

Πράξη 14/19-5-2023 Ονομ. πίνακας οργαν. υπεραριθμων μετά από ενστάσεις, ΕΔΩ

Προσοχή!

Μόνο για τους Οργανικά Υπεράριθμους Εκπαιδευτικούς

στο  https://datheapp.sites.sch.gr/apps/pysde/index.html

Προθεσμία από 23/5/2023 έως 25/5/2023

Για τεχνικά θέματα, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο 2131617387