ΠΡΟΣΟΧΗ!

Αιτήσεις από την Τρίτη 13–6–2023 έως και την Κυριακή 18-6-2023 και ώρα 23:59, στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://teachers.minedu.gov.gr

Πρόσκληση και πίνακες ΕΔΩ