«Προς ενημέρωσή σας.
Η Π.Δ.Ε. Αττικής συμμετέχει ως εταίρος στη σύμπραξη Πανεπιστημίων και Φορέων από πέντε χώρες της Ευρώπης - CARDET και INNOVADE LI Ltd από την Κύπρο, Universidad Autonoma de Madrid από την Ισπανία, The Rural Hub CLG από την Ιρλανδία, με συντονιστή το Πανεπιστήμιο του Zagreb από την Κροατία - στο project Erasmus+ “RoboGirls: Empowering girls in STEAM through robotics and coding”, με στόχο την ενδυνάμωση των κοριτσιών στο STEAM μέσα από τη ρομποτική και τον προγραμματισμό.
Στο πλαίσιο του έργου, έχει αναπτυχθεί μια πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning platform), η οποία προσφέρει σε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης τη δυνατότητα χρήσης ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων (σχέδια μαθημάτων, εργαστήρια, θεματικές ημέρες, Προσομοιωτή Καριέρας). Το υλικό δοκιμάστηκε πιλοτικά σε σχολικές μονάδες της Περιφέρειας Αττικής κατά το διάστημα Δεκεμβρίου 2021 - Φεβρουαρίου 2022 με μεγάλη ανταπόκριση από μαθητές και εκπαιδευτικούς.
Η πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης και ο Προσομοιωτής Καριέρας, καθώς και ένας Ολοκληρωμένος Οδηγός για Εκπαιδευτικούς αλλά και γενικές πληροφορίες για το έργο, είναι διαθέσιμα στην επίσημη ιστοσελίδα του έργου https://www.robogirls.eu/el/ . Η πρόοδος των εργασιών καθώς και ο Οδηγός για Εκπαιδευτικούς παρουσιάζονται, επίσης, στην ιστοσελίδα της ΠΔΕ Αττικής Robogirls – ΠΔΕ Αττικής
Επόμενο βήμα: η ανάπτυξη ενός MOOC με χορήγηση βεβαίωσης παρακολούθησης, το οποίο θα είναι διαθέσιμο μετά από το τέλος Αυγούστου 2022.

Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας
& Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής»