Ορίζεται η ΤΡΙΤΗ ως ημέρα θερινής υπηρεσίας  των σχολείων αρμοδιότητας της Δ.Δ.Ε.  Δ’ Αθήνας κατά την περίοδο των θερινών διακοπών.