Για την εγκύκλιο, πατήστε ΕΔΩ

Για τον πίνακα κατάταξης με τα ονόματα των επιλεγέντων(κίτρινο χρώμα), πατήστε ΕΔΩ

Για τον πίνακα με την κατανομή ωρών ανά κλάδο, πατήστε ΕΔΩ

Για την Υπεύθυνη Δήλωση, πατήστε ΕΔΩ

Οι επιλεγέντες εκπαιδευτικοί οφείλουν να παρουσιαστούν μόνο την Παρασκευή 05/03/2021 και μέχρι τις 11:30 για να υποβάλουν Υπεύθυνη Δήλωση τοποθέτησής τους.