Για την εγκύκλιο, πατήστε ΕΔΩ

Για τον πίνακα κατάταξης με τα ονόματα των επιλεγέντων, πατήστε ΕΔΩ

Για την κατανομή ωρών ΔΙΔΕ Δ' Αθήνας, πατήστε ΕΔΩ

 

Οι επιλεγέντες εκπαιδευτικοί οφείλουν να παρουσιαστούν μόνο την Παρασκευή 19/03/2021 και μέχρι τις 11:30 για να υποβάλουν Υπεύθυνη Δήλωση τοποθέτησής τους.