Σας ενημερώνουμε ότι, εκτός από τις προϋπηρεσίες που σας ζητήθηκε να αναρτήσετε στο σύνδεσμο:

http://dide-d-ath.att.sch.gr/eapps/apps/anaplirotes/index.html,

πρέπει να αναρτήσετε και αυτές του ΟΠΣΥΔ, καθ’ότι παρατηρήθηκαν λάθη σε αυτό το σύστημα.

Τμ. Αναπληρωτών