Εγκύκλιος έναρξης ΕΝ_Δ_2022_23

Δήλωση Τοποθέτησης ΕΝ_Δ_2022_23

Κατανομή Κλάδων-ωρών ανά ΣΚΑΕ της ΔΔΕ Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ ( 2022-2023)

Πίνακας κατάταξης υποψηφίων εκπ/κών

 

Οι επιλεγέντες υποψήφιοι,  οφείλουν να παρουσιαστούν στη ΔΔΕ Δ΄ Αθήνας (Συγγρού 165),
μόνο την Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2022, ώρα 09.00, με σκοπό να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση
τοποθέτησης σε Σ.Κ.Α.Ε. (επισυναπτόμενη δήλωση τοποθέτησης).