1)  Προσλήψεις Γενικής Παιδείας, πατήστε  ΕΔΩ

  2)  Προσλήψεις ΕΕΠ-ΕΒΠ, πατήστεΕΔΩ

  3)  Προσλήψεις Μουσικά, πατήστε ΕΔΩ

  4) Προσλήψεις ΣΜΕΑ,  πατήστε ΕΔΩ

 Οι εκπαιδευτικοί να ενημερώνονται συνέχεια από την Ιστοσελίδα της Δ΄ ΔΙΔΕ Αθήνας.

Θα ακολουθήσει ενημέρωση σχετικά με τα σχολεία τοποθέτησης, τις ημερομηνίες προσέλευσης στα σχολεία και οδηγίες σχετικά με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.