Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η Υπουργική Απόφαση Πρόσκλησης για μόνιμο διορισμό καθώς και η εγκύκλιος για την προθεσμία υποβολής αιτήσεων σε ΟΠΣΥΔ μελών ΠΕ23 και ΠΕ30 σε ΣΔΕΥ των ΚΕΔΑΣΥ.
Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων από την Τρίτη 25 Ιουλίου έως και τη Δευτέρα 31 Ιουλίου 2023.

Η Υπουργική Απόφαση: ΕΔΩ

Η εγκύκλιος για την προθεσμία υποβολής αίτησης: ΕΔΩ