ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους, οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι αποσπάστηκαν για το διδακτικό έτος 2019-2020 στο ΠΥΣΔΕ Δ΄ Αθήνας παρακαλούνται να παρουσιαστούν για ανάληψη υπηρεσίας στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ΄ Αθήνας, στη Λ. Συγγρού 165, στον 4ο όροφο (γραφείο 404), τη Δευτέρα 2/9/2019 από τις 9:00 έως τις 14:00.

Τμήμα Γ’ Προσωπικού