Η συμπλήρωση της ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης για την συμμετοχή στο διαγωνισμό, θα γίνει σε ηλεκτρονική εφαρμογή, τις ημερομηνίες από 01/02/2023 ημέρα Τετάρτη έως και 14/02/2023 ημέρα Τρίτη.

Η προκήρυξη: ΕΔΩ

Πληροφορίες για την αίτηση: ΕΔΩ