Αγαπητοί συνάδελφοι,

Οι υπεύθυνοι της εκπαίδευσης στην Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) του Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου, παρακαλούν θερμά, να δηλώσουν συμμετοχή ΜΟΝΟ όσοι σκοπεύουν να προσέλθουν και να είναι ακριβείς στην ώρα προσέλευσης. Η εκπαίδευση θα αρχίσει αμέσως, ώστε να απελευθερωθούν οι εκπαιδευτές και ο χώρος στην προβλεπόμενη ώρα.

Παρακαλείσθε, επίσης, να συνεννοηθείτε ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ με τη δ/νση του σχολείου σας ΠΡΙΝ συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής.

Παρακαλούνται πολύ οι Διευθυντές των Σχολείων να βεβαιωθούν για την έγκαιρη ενημέρωση όλων των   εκπαιδευτικών του παρόντος εγγράφου.

                                                                           Γραφείο Αγωγής Υγείας

ΔΔΕ Δ΄Αθήνας