Ν. Σμύρνη, 16-2-2017

Συνάδελφοι καλημέρα,

Μόλις με ειδοποίησαν από το Ωνάσειο ότι ακυρώνεται η εκπαίδευση της Τετάρτης 22 Φεβρουαρίου γιατί τους προέκυψε μεταμόσχευση και χρειάζονται όλο το νοσηλευτικό προσωπικό. Επιπλέον, επειδή το σεμινάριο έχει κυρίως πρακτική εξάσκηση, μου ζήτησαν ο μέγιστος αριθμός των εκπαιδευομένων, να μην ξεπερνάει τους 21.

Συνεπώς, δεν μπορούν να το παρακολουθήσουν όλοι όσοι έχουν δηλώσει. Όπως διαμορφώνεται η κατάσταση, θα επιλεγεί ένας από κάθε σχολική μονάδα με βάση τη χρονοσήμανση της αίτησής του.

Είμαι όμως σε διαπραγμάτευση με το Ωνάσειο για αντικατάσταση της ημέρας που θα χαθεί και πρόσθεση μίας ακόμη ημέρας. Μόλις υπάρχουν νεώτερα θα αναρτηθεί ειδοποίηση στην ιστοσελίδα της Δ/νσης.

Παρακαλούνται πολύ οι Διευθυντές των Σχολείων να βεβαιωθούν για την έγκαιρη ενημέρωση όλων των   εκπαιδευτικών των σχολικών μονάδων τους.

                                                               Μάρα Δρακοπούλου

Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας

     ΔΔΕ Δ΄Αθήνας