Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ΄ Αθήνας καλεί εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ 11 που υπηρετούν στη Δ.Ε. Δ΄ Αθήνας με ειδικότητα κολύμβηση και στίβο, που ενδιαφέρονται να στελεχώσουν την επιτροπή Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής   δοκιμασίας υποψηφίων για τα ΤΕΦΑΑ, έτους 2017 της ΔΔΕ Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ να αποστείλουν σχετικό αίτημα στο φαξ 2131617317 μέχρι την Τετάρτη 10-05-2017 και ώρα 10.00΄ π.μ., δηλώνοντας α) την ειδικότητα και β) προηγούμενη συναφή εμπειρία τους.

                                                     Ο Διευθυντής ΔΔΕ Δ΄ Αθήνας

                                                         Βαρελάς Αριστοτέλης