Για το μάθημα του Εργασιακού Περιβάλλοντος στην Α ΕΠΑΛ υπάρχει και το βιβλίο ΣΕΠ της Γ Γυμνασίου, με ενδιαφέρουσες δραστηριότητες, στην ιστοσελίδα:

http://ebooks.edu.gr/new/course-main.php?course=dsgym-c111

Επίσης και στο καρριεσκόπιο μπορούν οι εκπαιδευτικοί να βρουν πολλές δραστηριότητες με στόχο την αγωγή σταδιοδρομίας των μαθητών.

πατήστε εδώ για το καρριεσκόπιο