Παραπομπή:  http://politistika-d-ath.sch.gr/autosch/joomla15/index.php/the-joomla-project/697-codex18 

 

Γιακουμάτου Τερέζα,

Υπεύθυνη Πολιτιστικών θεμάτων,

Δ/νση ΔΕ Δ΄Αθήνας,

Τηλ. 213 16 17 348

http://politistika-d-ath.sch.gr