Κατάσταση εκπαιδευτικών επίσκεψης στην έκθεση «The champion» 7/12

http://politistika-d-ath.sch.gr/autosch/joomla15/index.php/episkepseis/700-champion-list