Ενημερώνουμε τους υπηρετούντες (με οργανική και προσωρινή τοποθέτηση) και τους αποσπασμένους εκπαιδευτικούς Δ΄ ΔΙΔΕ Αθήνας ότι σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, στις 16/8/2023 θα ξεκινήσουν οι δηλώσεις προτίμησης Λειτουργικά Υπεράριθμων εκπαιδευτικών, εκπαιδευτικών που είναι στη Διάθεση ΠΥΣΔΕ, αποσπασμένων εκπαιδευτικών από άλλο ΠΥΣΔΕ και εκπαιδευτικών που αιτούνται απόσπαση εντός ΠΥΣΔΕ, σε λειτουργικά κενά 12 ωρών και άνω.

Διευκρινίζουμε ότι για να κριθεί ένας εκπαιδευτικός Λειτουργικά Υπεράριθμος, πρέπει στη σχολική μονάδα της οργανικής του θέσης να υπάρχει στον κλάδο πλεόνασμα μεγαλύτερο ή ίσο των 12 ωρών.

Οι δηλώσεις θα γίνουν ηλεκτρονικά. Σχετικές οδηγίες θα σταλούν με την πρόσκληση που θα ανακοινωθεί στα mail των σχολείων και στην ιστοσελίδα, μετά τις 10 Αυγούστου. Ενδιάμεσα, ωστόσο, παρακαλούμε να συνεχίσετε να επισκέπτεστε το mail και την ιστοσελίδα για την περίπτωση αλλαγής στον προγραμματισμό από το ΥΠΑΙΘΑ.

Από το γραφείο ΠΥΣΔΕ Δ΄Αθήνας