Δήλωση τοποθέτησης για Λειτουργικά κενά, το έγγραφο ΕΔΩ

Πίνακας με τα κενά-πλεονάσματα, ΕΔΩ

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 16/8/2023 έως και Τρίτη 22/8/2023 και ώρα 11πμ.